Skip to content

Samenvatting open training 30 januari 2020

Afgelopen donderdag vond er een open training van Agrimeter plaats. Deze training werd gegeven door de architect van het Agrimeter systeem, Rob Overduin. Tijdens deze middag werd er uitgelegd hoe gebruikers van Agrimeter het best kunnen zoeken op de kaart middels straal en filterkenmerken.

Wat kwam er aan bod:
– Cyclomedia. Onderzoek doen vanuit 3 perspectieven (bovenaanzicht, wegaanzicht en zijaanzicht).
– Verschil openbaar en afgeschermde informatie in dossiers.
– Snel toegang tot eigen dossiers.

Daarnaast zijn er enkele suggesties gedaan ter verbetering van het product:
– Transacties die bekeken zijn in een sessie een andere kleuren geven zodat direct zichtbaar is wat al bekeken is.
– Transactie eenvoudig toe kunnen voegen aan favorieten met interessante objecten voor later gebruik.
– Het kenmerk bebouwing ja/nee door de gebruiker muteerbaar maken omdat de input van het Kadaster niet altijd juist is.
– Optie om eigen dossiers in een keer zichtbaar te maken op de kaart.

Deze input wordt meegenomen om Agrimeter nog verder te ontwikkelen.