Skip to content

Agrimeter features

Met alle handige functies in 1 systeem

Organiseren van uw eigen archief

Door de diversiteit van agrarische transacties is het lastig om een goede referentiedatabase aan te leggen. Bij woningen en bedrijfsmatige objecten is de set aan kenmerken beperkt en kunnen transacties sneller eenduidig worden vastgelegd.

Bij agrarisch gaat dit niet op. De kenmerken van een akkerbouwbedrijf en kastuinbouw zijn nauwelijks vergelijkbaar. Daarom worden vaak de brochure en de leveringsakte van de betreffende verkoop als belangrijke bronnen gezien. Hierin staat immers goed beschreven wat er feitelijk is verkocht. Het archiveren hiervan is echter lastig voor veel kantoren. Veelal is het niet meer dan een map met een hoop losse documenten op een server of op een laptop. Deze zijn lastig te doorzoeken en zijn niet gestructureerd. Agrimeter is ontwikkeld om hier een oplossing voor te bieden.

Omdat het een online applicatie is, hebben u en al uw medewerkers direct vanaf iedere locatie ter wereld toegang tot uw eigen archief. Uiteraard kunt u ook op de kaart zien welke transacties door u zijn verrijkt en welke niet. Door middel van filters kunt u praktisch en snel uw archief doorzoeken.

  • Opgeslagen in de cloud, dus altijd binnen handbereik.
  • Informatie gestructureerd borgen.

Visueel inzichtelijk

Agrimeter is geografisch opgebouwd. Na het inloggen krijgt u direct de kadastrale kaart van Nederland op uw scherm. Via filters kunt u iedere transactie in Nederland oproepen. Daarbij ziet u direct welke transacties alleen openbare informatie bevatten en welke transacties verrijkt zijn met informatie uit uw eigen archief.

Op de kaart zijn standaard de volgende lagen opgenomen: de kadastrale kaart, alle agrarische transacties sinds 2000, Google streetview en de gewassenkaart.

Verrijken van data

Standaard ziet u van iedere transactie de bandbreedte waarin de koopsom valt, en in welk kwartaal de transactie heeft plaatsgevonden. Op de kaart ziet u direct welke percelen betrokken zijn, de omvang van de individuele percelen en het totaal aantal percelen. Ook heeft u direct toegang tot de bijbehorende BAG-informatie. Daarnaast kunt u per perceel zien welke gewassen zijn geteeld per individueel perceel in de afgelopen jaren.

Vindt u een transactie niet? Dan kunt u deze ook eenvoudig zelf toevoegen.

De kracht van Agrimeter is dat u deze transacties niet alleen kunt inzien, maar tevens ook kunt verrijken met uw eigen informatie. U kunt aangeven wat voor soort bedrijf het is geweest, eventueel de koopsom en transportdatum toevoegen (of direct online opvragen bij het Kadaster). Ook kunt u foto’s, aktes, brochures en dergelijke uploaden.

Data uitwisselen

In de praktijk werken veel makelaars-, taxateurs- en rentmeesterkantoren samen. Hierbij wordt onderling informatie uitgewisseld over referentieobjecten. De variëteit en beperkte hoeveelheid transacties maken dit noodzakelijk.

Uw archief is echter ook één van uw belangrijkste bedrijfsmiddelen. Doorgaans wordt onderlinge informatie veelal per mail of USB-stick uitgewisseld. Daarbij wordt de door u zorgvuldig samengestelde informatie vrijgegeven en heeft u er geen enkel zicht meer op.

In Agrimeter kunnen kantoren bij u het verzoek doen om inzicht te krijgen in uw archief. Geeft u deze toestemming, dan is uw informatie direct zichtbaar op de kaart bij het andere kantoor. Daarbij kan men de informatie wel inzien, maar niet wijzigen. Ook houdt Agrimeter bij, wie welke informatie bekijkt en ziet u dit terug in uw dashboard. Mocht de samenwerking tot een eind komen, dan kunt u de toestemming ook weer intrekken.

Uiteraard kunt u niet alleen toestemming geven om uw dossier in te zien, maar kunt u ook toestemming bij een ander kantoor vragen. Per transactie kunt u zien welke kantoren deze transactie hebben verrijkt. U ziet direct op de kaart welke transacties zijn verrijkt en welke niet.

Bestemmingsplannen en aktes

Goede research vraagt goede documentatie. In Agrimeter kunt u direct van ieder agrarisch object de kadastrale akte op vragen. Ook bestemmingsplannen zijn snel direct toegankelijk, via Ruimtelijke plannen dan wel via onze samenwerkingspartner Planviewer.

Alle Documenten die u opvraagt worden automatisch toegevoegd aan het dossier van de transactie. Zo zijn documenten altijd eenvoudig terug te vinden en worden dubbele kosten vermeden.

3D Inspectie

In Agrimeter heeft u toegang tot hoge resolutie foto’s van ieder adres en perceel in Nederland. Uniek daarbij is dat u objecten niet alleen van bovenaf kunt inspecteren, maar ook onder een 45 graden zijaanzicht. Zo kunt u niet alleen vaststellen dat er bijvoorbeeld een loods aanwezig, maar ook waar deze voor wordt gebruikt.

Daarbij kunt u ook terug reizen in de tijd. Van veel objecten zijn beelden tot ruim 10 jaar terug in de tijd aanwezig. Zo kunt u eenvoudig vaststellen wanneer bijgebouwen zijn gebouwd en installaties zijn aangelegd

Kaarten

In Agrimeter kunt u eenvoudig extra informatie zichtbaar maken zoals o.a. de bodemkaart, gewassenkaart, ge morfologische kaart of de waterbodemmonitoring kaart. Informatie die direct en eenvoudig aanvullende informatie geeft bij de research van een object.

Via Agrimeter heeft u direct toegang tot een verscheidenheid aan bronnen die eenvoudig visueel zichtbaar worden gemaakt. Zo bespaart u tijd en kosten doordat u minder abonnementen nodig heeft en niet steeds van platform hoeft te wisselen.