skip to Main Content

Welkom bij Agrimeter

De vastgoeddatabase voor de agrarische sector

Bekijk de laatste webinar van Agrimeter hier terug. Druk hiernaast op terugkijken.

Agrimeter

Agrimeter is een joint venture van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters en Vastgoedpro. Onze klanten zijn rentmeesters, taxateurs, makelaars en andere partijen die geïnteresseerd zijn in de waarde van agrarisch onroerend goed.

Onze missie is om gebruikers de mogelijkheid te geven hun eigen transactiedatabase te organiseren, visueel inzichtelijk te maken, te delen en te verrijken middels vastgoedinformatie uit openbare en betaalde bronnen.

Informatie

Het organiseren van een agrarische referentiedatabase is niet altijd eenvoudig. Veel informatie is niet gestructureerd en bestaat uit brochures, losse kenmerken, foto’s en/of aktes. Agrimeter biedt een oplossing hiervoor. Gebaseerd op kennis en ervaring van de Vastgoedpro- en NVR-kantoren is een visuele database ontwikkeld waarin u eenvoudig uw gehele archief kunt structureren, verrijken en doorzoekbaar kunt maken.

Daarbij is samenwerken in de agrarische markt een must. Door het beperkt aantal referentieobjecten en de diversiteit aan objecten is het delen van kennis met partners onontkoombaar.

Data

Uw data is echter ook een van de waardevolste bedrijfsmiddelen. Die wilt u niet zomaar uit handen geven. Binnen Agrimeter kunt u eenvoudig uw referentieobjecten delen met andere kantoren. Daarbij bepaalt u zelf met wie u deelt en kunt u deze toestemming ook weer intrekken. Daarbij houdt u zicht op wie uw informatie bekijkt en hoe vaak uw informatie bekeken wordt.