Skip to content

Groei in gebruik Agrimeter

Sinds de invoering van Agrimeter hebben meer dan 80 kantoren zich aangemeld. Het merendeel hiervan logt zeer regelmatig in. De afgelopen weken was meer dan 80% van de gebruikers actief in Agrimeter. 

De wijze waarop de agrarische database gebruikt wordt is verschillend. Sommige gebruikers zoeken vooral informatie, terwijl andere gebruikers informatie invoeren. 

Uit eerdere bevragingen blijkt dat de bestemmingsplannen van Planviewer vooralsnog beperkt gebruikt worden. De directe koppeling naar ruimtelijke plannen wordt wel veel gebruikt. Blijkbaar geven experts toch voorkeur aan de informatie direct van de bron. Wat logisch is. 

Het opvragen van koopsommen bij het Kadaster is erg populair. Een groot deel van de Agrimeter-gebruikers maakt daar gebruik van. Het voordeel is natuurlijk dat er niet apart hoeft te worden ingelogd bij het Kadaster en de koopsom ook automatisch wordt vastgelegd in het betreffende dossier. 

Uiteraard is het belangrijk dat het aantal dossiers in Agrimeter blijft groeien. Inmiddels is het aantal dossiers gegroeid naar meer dan 500 dossiers. Vooral in de laatste 3 maanden is het aantal geüploade dossiers in Agrimeter sterk gegroeid. Waarschijnlijk een direct resultaat van diverse trainingen welke gegeven zijn voordat het Coronavirus het land platlegde.

Wist u dat u online een training kunt krijgen? Meld u daarvoor aan via info@agrimeter.nl met een verzoek tot een demonstratie of (gratis) training. In slechts een half uur bent u helemaal weer helemaal op de hoogte.

Probeer het direct