Skip to content

Toekomstige transacties invoeren in ontwikkeling

In Agrimeter kunt u alle transacties vinden welke bij het Kadaster zijn gepasseerd. Maar wat als u weet dat een transactie in de toekomst plaatsvindt (bijvoorbeeld omdat u een object zelf heeft verkocht/aangekocht)?

Op dit moment moet u wachten tot de transactie is gepasseerd en de transactie door het Kadaster wordt uitgeleverd. Dit laatste duurt minimaal een maand en maximaal twee maanden na het passeren van de transactie. Dit is in de praktijk heel onhandig.

Op verzoek van meerdere Agrimeter gebruikers gaan wij daarom een optie inbouwen om transacties, vooruitlopend op het passeren van de transactie bij het Kadaster, direct in te kunnen voeren. U kunt dan de transactie alvast invoeren en deze later koppelen aan de transactie die later door het Kadaster wordt gemeld. Naar verwachting wordt deze optie in de loop van deze maand geïntroduceerd.

Hoe kan Agrimeter verder verbeterd worden? Heeft u andere wensen en/of ideeën? Wij staan open voor verbeteringen. Mail ons via: info@agrimeter.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Samen maken we Agrimeter beter!