Skip to content
Agrarische Grond Te Koop

Instellen transactie locatie

In Agrimeter worden de transacties zichtbaar gemaakt middels het €-icoon. De plaats van dit icoon wordt standaard gecentreerd op het geografisch midden van alle percelen die betrokken zijn bij de transactie. In sommige gevallen is dit echter niet altijd de meest logische positie. Zeker als er bijvoorbeeld één perceel ver weg ligt van een andere locatie. De locatie van het €-icoon wordt dan mogelijk op een locatie weergegeven die geen recht doet aan de transactie. Zoals bij onderstaand voorbeeld:

In Agrimeter kunt u echter vanaf heden zelf bepalen waar het €-icoon weergegeven wordt. Dit doet u door in het transactieoverzicht bij percelen het perceel te selecteren dat dat volgens u het beste de transactielocatie weergeeft:

Vanaf dat moment zal Agrimeter voor u, en alle andere gebruikers, het transactieicoon voortaan weergeven op het geselecteerde perceel en niet meer op het geografisch midden van alle percelen. Zie ook: