Skip to content

Een update voor Agrimeter

Agrimeter is een product in ontwikkeling. De doelstelling is om iedere week een update te doen. Daarbij proberen we de software te optimaliseren. Ook proberen we uitbreidingen op verzoek van gebruikers te implementeren en nieuwe functionaliteiten te introduceren. Zo ontwikkelen we Agrimeter in kleine stapjes. De update van deze week bevat 3 uitbreidingen. Heeft u ook wensen of ideeën ter verbetering? Mail uw wens dan naar info@agrimeter.nl.

Opvoeren kostenspecificatie
Een veel gevraagde functionaliteit was het opgeven van een referentie bij het maken van kosten in Agrimeter. Vanaf heden kunt u bij het opvragen van de koopsom en/of een bestemmingsplan een referentie opgeven. Deze referentie wordt ook getoond in het overzicht van de gemaakte kosten. Dit overzicht vindt u onder het menu bij “Facturen en verbruik”. Door het toevoegen van de referentie kunt u eenvoudig vaststellen welke kosten u gemaakt heeft en voor welke opdrachtgever (en deze desgewenst belasten).

Op de wishlist hebben we toegevoegd dat het overzicht ook gedownload kan worden voor het gebruik in Excel. Deze functionaliteit zal naar verwachting medio januari 2020 worden geïmplementeerd.

E-mail bij verzoek tot inzage dossiers
In Agrimeter kan een collega u verzoeken om toegang te krijgen tot uw dossiers. Het verzoek hiertoe werd tot op heden alleen getoond via het menu ‘Overzicht delen’. Wij realiseerden ons niet dat niet iedereen daar regelmatig kijkt. Daarom wordt vanaf heden naast het verzoek onder ‘Overzicht delen’ ook een notificatie e-mail verstuurd naar uw e-mailadres.

Opname enkelbestemming
Bij de bestemmingsplannen is vanaf heden ook de enkelbestemming zichtbaar. Wanneer de enkelbestemming aanwezig is, krijgt u definitieve zekerheid over de bestemming van het perceel inclusief die delen uit het (actuele onherroepelijke) bestemmingplan die van toepassing zijn op het perceel. Het rapport is vanaf heden op te vragen in het transactievenster onder het kopje ‘Bestemming’. Rapporten met een enkelbestemming kunt u herkennen aan de geel arceerde vermelding ‘Enkelbestemming’ in de omschrijving.