Skip to content

Gratis gebruik Cyclomedia

Omdat Agrimeter en Cyclomedia een samenwerking zijn aangegaan ontvangt u binnenkort een voucher waarmee u in 2020 onbeperkt gebruik kan maken van Cyclomedia. Op dit moment wordt daar nog € 1,50 per beweging voor betaald.

Door het activeren van de voucher kunt u gratis gebruik maken van de Cyclomedia Street Smart viewer op basis van fair use. Middels de Street Smart viewer kunt u ieder adres in Nederland bekijken op straatniveau, vanuit de lucht en vanaf de zijkant. In tegenstelling tot de diensten van Google komt Cyclomedia op ieder adres in Nederland. Ook is het zijaanzicht (45 graden) uit de lucht uniek waardoor u een goed beeld kunt vormen van de gebouwen op het terrein. Tevens voorziet het systeem historische beelden waardoor u het object “in de tijd” kan volgen.

Het systeem is gebaseerd op fair use. Daarbij is uitgegaan van een gemiddeld gebruik van alle gebruikers. Agrimeter behoudt het recht om gebruikers die te vaak gebruik maken van het systeem te beperken c.q. af te sluiten. Indien het gemiddelde gebruik van alle gebruikers te hoog wordt kan het zijn dat de gebruiksperiode voor alle gebruikers wordt ingekort. Bestaande afnemers van Cyclomedia zijn uitgesloten van deze actie. Zij kunnen wel gebruik maken van de Street Smart viewer onder de huidige voorwaarden.

U ontvangt de voucher maandag per e-mail. De voucher wordt automatisch geactiveerd. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u de voucher zelf activeren. Een instructie hiervoor is opgenomen bij de voucher. Ook kunt u contact met ons opnemen via: 0320-331590.

Update deze week: eigen accountgegevens beheren

Vanaf heden vindt u onder het menu ook de keuze ‘Mijn accountgegevens’. Hier kunt u zelf uw abonnementsgegevens beheren waaronder uw adres, het e-mailadres voor de facturatie en uw aansluiting bij de branche- of beroepsorganisatie. Ook kunt u hier aangeven of u uw abonnement wel of niet wilt verlengen na afloop van de huidige abonnementsperiode.

Ingeplande updates begin 2020

Voor het begin van het nieuwe jaar staan er naast kleine updates van het systeem, ook grotere updates op de planning. Hieronder vindt u een kort overzicht van de verwachte updates:

Historische kadastrale kaart
Percelen zijn niet statisch. Regelmatig worden er percelen samengevoegd en/of gesplitst. Dit is lastig wanneer een transactie getoond moet worden uit het verleden waarbij de onderliggende percelen (deels) zijn veranderd. In de geplande update wordt het mogelijk om de percelen ten tijde van de transactie te tonen over de actuele kadastrale kaart. Zo krijgt u een compleet beeld van de transactie en de bijbehorende historie. Deze update wordt naar verwachting in januari uitgerold.

Koppeling met kadaster voor aktes
Een tweede grote update waaraan gewerkt wordt is de koppeling met het kadaster voor het direct opvragen van aktes, kadastrale kaarten en kadastrale berichten. Na deze update kunt u direct bij het transactiedossier de betreffende akten en rapporten opvragen welke ook automatisch worden opgenomen in het transactiedossier. Deze update wordt naar verwachting in februari uitgerold.

Bestemmingsplanviewer
Er wordt een aparte viewer opgenomen binnen Agrimeter waarbij u de bestemmingsplannen visueel inzichtelijk krijgt. Op de kaart ziet u direct welke bestemmingsplannen van toepassing zijn en over welk gebied deze zich uitstrekken. Deze update wordt eind februari uitgerold.