Skip to content

Dossiers delen in Agrimeter

Een van de krachtigste tools in Agrimeter is dat agrarische rentmeesters, makelaars en/of taxateurs gezamenlijk een database kunnen delen. Diverse bedrijven delen op dit moment al hun dossiers met elkaar. Tenslotte heeft iedereen behoefte aan data en heeft niemand voldoende data. Door data met elkaar te delen, wordt de som groter dan het geheel van de delen.

Delen in Agrimeter is geen vanzelfsprekendheid. U bepaalt zelf met wie u data deelt. Om uw data aan een derde ter beschikking te stellen, dient deze partij een verzoek bij u in te dienen. Dit gaat via het aanklikken van een verrijkte transactie. Deze herkent u op de kaart aan de groen gekleurde icoontjes.

Indien u een dergelijke transactie opent kunt u direct zien wie deze transactie heeft verrijkt. Dit kunnen ook meerdere bedrijven zijn.

 

Indien u geen toegang heeft tot de dossiers, dan staat er een slotje voor de naam van het kantoor dat het dossier heeft aangemaakt. U kunt een verzoek doen om de dossiers te mogen inzien bij het betreffende kantoor door op de naam van het kantoor te klikken. Er wordt dan gevraagd of u een verzoek tot inzage wilt versturen aan het betreffende kantoor. Het kantoor ontvangt dan een e-mail waarmee ze u direct toegang kunnen verlenen tot het betreffende dossier.

In de praktijk doet u dit verzoek alleen indien u hierover eerder contact heeft gehad. Indien het kantoor toegang geeft, dan krijgt u namelijk ook direct toegang tot alle dossiers die het kantoor heeft aangemaakt (en in de toekomst aanmaakt). Een kantoor dat u niet kent zal daarom niet snel toegang geven. De functionaliteit is dan ook met name bedoeld om kantoren die nu al samenwerken of willen gaan samenwerken te faciliteren. Groot voordeel boven de bestaande wijze van delen (waarbij informatie meestal per e-mail of usb stick wordt gedeeld) is dat u goed kunt volgen wie welke informatie gebruikt. Dit kun u te allen tijde inzien binnen uw account bij ‘Overzicht delen’.

Probeer het direct