Skip to content
Ruimtelijkeplannen.nl

Directe koppeling ruimtelijkeplannen.nl

Vandaag is bij de wekelijkse update een directe koppeling gemaakt naar ruimtelijkeplannen.nl. Deze koppeling is zichtbaar op perceelniveau. Middels de koppeling in Agrimeter wordt direct ruimtelijkplannen.nl geopend in een nieuw venster met plannen die op dat perceel van toepassing zijn.

De koppeling met Planviewer blijft uiteraard bestaan. De directe koppeling maakt het mogelijk om de plannen snel in te zien, zonder extra kosten te maken. Voor een representatief rapport dat u op kunt nemen in uw dossier of verslag aan de klant, kunt u het rapport van Planviewer gebruiken. Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Probeer het direct