Skip to content
Update-tarieven-agrimeter

Nieuwe features live

Gisteren zijn aan aantal nieuwe features in Agrimeter live gegaan. Hieronder leest u welke features dat zijn en vindt u meer informatie.

Opvoeren eigen koopsominformatie
Vanaf heden kunt u zelf (bij u bekende) koopsominformatie plaatsen in Agrimeter. Dit kan een voor een, dus per individuele transactie of in bulk via het uploaden van een bestand. Hierbij is het ook mogelijk geworden om direct eerder downloads van het Kadaster toe te voegen. Beide functies vindt u vanaf nu in het dossier bij de knop.

Afschermen dossier voor andere gebruikers
Agrimeter is ook bedoeld om informatie met elkaar te delen. Toch kan het voorkomen dat u vanuit een commercieel oogpunt (bijvoorbeeld het offertetraject) niet bekend wil maken dat u bekend/geïnteresseerd bent in een bepaalde transacties. Om die reden is het vanaf nu mogelijk om uw dossier af te schermen voor derden. In het dossier kunt u aanvinken dat andere gebruikers niet kunnen zien dat u informatie over een dossier heeft.

Extra veld koopsom uitsplitsing
Op verzoek van meerdere gebruikers is in het dossier onder het kopje beschrijving een extra toelichtingsveld opgenomen voor het splitsen van de koopsom in verschillende delen.

Exacte weergave perceelgrootte
De omvang van het perceel in Agrimeter werd eerder berekend op basis van de kadastrale kaart. In enkele gevallen leverde dit een beperkte afwijking op van het aantal meters dat geregistreerd stond bij het Kadaster (BRK-registratie). Vanaf heden wordt altijd de opgegeven metrage van het Kadaster weergegeven.