Skip to content

Vanaf heden is het mogelijk om per perceel de hectareprijs te tonen in Agrimeter. In het perceel wordt dan de (omgerekende) hectareprijs getoond:

De hectareprijzen worden automatisch zichtbaar als u kiest voor de nieuwe selectieoptie ‘Losse grond’ in het filtervenster. De prijzen worden zichtbaar zodra u ver genoeg ingezoomd bent. De kadastrale grenzen worden nu zichtbaar. De hectareprijzen zijn afgeleid van de laatste transactie die heeft plaatsgevonden voor een bepaald perceel. De prijzen worden alleen getoond als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • alle percelen in de transactie van hetzelfde type grond zijn
  • er geen bebouwing in de transactie voorkomt (voor zover bekend)
  • de omgerekende hectareprijs lager is dan € 250.000,-
  • de percelen van het type akkerland, bollenland, boomkwekerij, bos, fruitteelt, grasland of snijmais zijn volgens opgave van het Kadaster

De prijs wordt bepaald door de prijs van de transactie te delen door het totaal aantal hectare in de transactie. Hierbij wordt er geen rekening mee gehouden of de percelen ook geografisch aaneengesloten zijn.

Neem bij vragen contact met ons op of probeer het direct: https://login.agrimeter.nl