Skip to content

Agrimeter features

Met alle handige functies in 1 systeem

Organiseren van uw eigen archief

Door de diversiteit van agrarische transacties is het lastig om een goede referentie database aan te leggen. Bij woningen en bedrijfsmatige objecten is de set aan kenmerken beperkt en kunnen transacties sneller eenduidig worden vastgelegd op basis van een beperkte set kenmerken.

Bij agrarisch gaat dit niet op. De kenmerken van een akkerbouw bedrijf en een palingkwekerij zijn nauwelijks vergelijkbaar. Daarom wordt vaak de brochure van de betreffende verkoop als een belangrijke bron gezien. Hierin staat immers goed beschreven wat er feitelijk is verkocht. Het archiveren hiervan is echter lastig voor veel kantoren. Veelal is het niet meer dan een map met een hoop brochures op een server of op een laptop. Dit is lastig te doorzoeken en is niet gestructureerd. Agrimeter is ontwikkeld om hier een oplossing voor te bieden.

Visueel inzichtelijk

Agrimeter is geografisch opgebouwd. Na het inloggen krijgt u direct de kadastrale kaart van Nederland op uw scherm. Via filters kunt u iedere transactie in Nederland oproepen. Daarbij ziet u direct welke transactie alleen openbare informatie bevat en welke transacties verrijkt zijn met informatie uit uw eigen archief.

Op de kaart zijn standaard de volgende lagen opgenomen: de kadastrale kaart, alle agrarische transacties sinds 2000, Google streetview en de gewassenkaart.

Verrijken van data

Standaard ziet u van iedere transactie de koopsom range waarin deze valt en in welk kwartaal de transactie heeft plaatsgevonden. Op de kaart ziet u direct welke percelen betrokken zijn, de omvang van de individuele percelen en het totaal. Ook heeft u direct toegang tot de bijbehorende BAG-informatie. Daarnaast kunt u per perceel zien welke gewassen zijn geteeld per individueel perceel in de afgelopen jaren.

Vindt u een transactie niet? Dan kunt u deze ook eenvoudig zelf toevoegen.

De kracht van Agrimeter is dat u deze transacties niet alleen kunt inzien, maar tevens ook kunt verrijken met uw eigen informatie. U kunt aangeven wat voor soort bedrijf het is geweest, eventueel de koopsom en transport datum toevoegen (of direct online opvragen bij het kadaster). Ook kunt foto’s, aktes en brochures, enz. uploaden.

Omdat het een online applicatie is, hebben u en al uw medewerkers direct vanaf iedere locatie ter wereld toegang tot uw eigen archief. Uiteraard kunt ook op de kaart zien welke transactie door u zijn verrijkt zijn en welke niet. Door middel van filters kunt u praktisch en snel uw archief doorzoeken.

Data uitwisselen

In de praktijk werken veel makelaars-, taxateurs- en rentmeesterkantoren samen. Hierbij wordt onderling informatie uitgewisseld over referentieobjecten. De variƫteit en beperkte hoeveel transacties maken dit noodzakelijk.

Uw archief is echter ook een van uw belangrijkste bedrijfsmiddelen. Tot op heden moest dit veelal per mail of USB stick worden uitgewisseld. Daarbij levert u uw gehele archief over en heeft u geen enkel zicht meer op wat er verder mee gebeurd.

In Agrimeter kunnen kantoren bij u het verzoek doen om inzicht te krijgen in uw archief. Geeft u deze toestemming dan is uw informatie direct zichtbaar op de kaart bij het andere kantoor. Daarbij kan men de informatie wel inzicht, maar niet wijzigen. ook houdt Agrimeter bij wie welke informatie bekijkt en ziet u dit terug in uw dashboard. Mocht de samenwerking tot een eind komen dan kunt u de toestemming ook weer intrekken.

Uiteraard kunt u niet alleen toestemming geven om uw dossier in te zien, maar kunt u ook toestemming bij een ander kantoor vragen. Per transactie kunt u zien welke kantoren deze transactie hebben verrijkt. U ziet ook direct ook op de kaart welke transacties zijn verrijkt en welke niet.

Extra diensten

Agrimeter geeft u ook de mogelijkheid om direct vanuit de applicatie gebruikt te maken van aanvullende diensten. Op korte termijn worden de volgende diensten ondersteund:

Cyclomedia High 3D res luchtfoto’s met mogelijkheid tot meten op de kaart (10 cm nauwkeurig).
Planviewer bestemmingsplan informatierapporten.
Direct opvragen akte vanuit het Kadaster.