Skip to content

Aantal dossiers groeit

Een van de krachtigste tools in Agrimeter is dat agrarische rentmeesters, makelaars en/of taxateurs gezamenlijk een database kunnen delen. Diverse bedrijven delen op dit moment al hun dossiers met elkaar. Agrimeter heeft tot nu toe meer dan 700+ dossiers opgenomen in de database. Uit onderzoek blijkt dat meer dan een derde van de Agrimeter gebruikers actief dossiers uploadt en met elkaar deelt. En dat is mooi, want uiteindelijk heeft iedereen behoefte aan data en heeft niemand deze data. Door data met elkaar te delen, ondersteunt u elkaar en bouwt u samen een belangrijke bron op.

Delen in Agrimeter is geen vanzelfsprekendheid. U bepaalt zelf met wie u data deelt. Om uw data aan een derde ter beschikking te stellen, dient deze partij een verzoek bij u in te dienen. Dit gaat via het aanklikken van een verrijkte transactie. Deze herkent u op de kaart aan de groen gekleurde icoontjes.

Voorbeeld:

Indien u een dergelijke transactie opent, kunt u direct zien wie deze transactie heeft verrijkt. Dit kunnen ook meerdere kantoren zijn.

Voorbeeld:

Indien u geen toegang heeft tot de dossiers, dan staat er een slotje voor de naam van het kantoor dat het dossier heeft aangemaakt. U kunt een verzoek doen om de dossiers te mogen inzien bij het betreffende kantoor door op de naam van het kantoor te klikken. Er wordt dan gevraagd of u een verzoek tot inzage wilt versturen aan het betreffende kantoor. Het kantoor ontvangt dan een e-mail waarmee ze u direct toegang kunnen verlenen tot het betreffende dossier. Een groot voordeel van de bestaande wijze van delen (waarbij informatie meestal per e-mail of usb stick wordt gedeeld) is dat u goed kunt volgen wie welke informatie gebruikt. Dit kun u te allen tijde inzien binnen uw account bij ‘Overzicht delen’.

Start met delen